مشاهده‌ی ماه : می 2022

خانه2022می
شبکه های صنعتی

شبکه صنعتی چیست

شبکه‌های صنعتی به‌منظور تبادل اطلاعات و امکانات مابین کنترلرها (PLC) و تجهیزات ابزار دقیق به کار می‌رود. شبکه‌ صنعتی یک مسیر یا گذرگاه جهت تبادل…