خانهمقالاتقراردادهای خرید و ساخت (PC)
قراردادهای خرید و ساخت (PC)

قراردادهای خرید و ساخت (PC)

قراردادهای خرید و ساخت (PC )


پروژه‌ هایی كه مرحله خرید و ساخت از پیمانكار خواسته می‌ شود، حالت PC دارند كه اكثر پروژه‌ های كشور از این دسته هستند.

قراردادهای PC نیز پیمان­های تأمین کالا و تجهیزات ، ساختمان و نصب به صورت توأم برای کارهای صنعتی می ­باشد. در این نوع قراردادها خدمات فاز یک و دو توسط یک مشاور دیگر انجام می شود. و فقط تأمین کالا و تجهیزات و ساختمان و نصب توسط پیمانکار برنده انجام می­ شود.

مقالات مرتبط