خانهمقالاتابزار دقیق
ابزار دقیق

ابزار دقیق

ابزار دقیق یک زیرساخت برای سیستم کنترل و اتوماسیون شامل ابزاری مانند فلومتر، فلوکنترلر، کنترلر فشار، پمپ، دتکتورگازیف ژنراتور، راکتور آزمایشگاهی و غیره می باشد. که با کمک این ابزار امکان اندازه گیری، انتقال، نمایش، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی همچون دما، فشار، فلو، سطح مایعات و غیره در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق فراهم شده است.

ابزار دقيق را می توان به سه صورت دسته بندی كرد :

پارامتر های هیدرولیکی

پارامتر های کیفی

پارامتر های الکتریکی

پارامتر های هیدرولیکی

1- فلومتر 

 • فلومتر الکترومغناطیس

 • فلومتر آلتراسونیک

 • فلومتر اینزرشن

 • فلومتر Clampon

blank

2 – فشارسنج

 • فشارسنج خازنی

 • فشارسنج پیزوالکتریک

 • فشارسنج پتانسیومتری

blank

3- ارتفاع سنج مخازن

 • ارتفاع سنج التراسونیک

 • ارتفاع سنج هیدرواستاتیک

 • ارتفاع سنج خازنی

blank

پارامترهای کیفی

 • انالایزر کلر

 • کدورت سنج

 • ph

 • دما

 • EC

آنالایزر کلر

 

پارامترهای الکتریکی

PowerMeter (PM)

پاور متر

مقالات مرتبط